Vikeplikt! Hva betyr det egentlig…

Endelig helg folkens! 🙂 I den forbindelse tenkte vi det var greit med litt hjernetrim! Så i dag kjører vi rett på med et vikeplikt-spørsmål til våre blogg-lesere:

«Du kjører en bil innover en vei og kommer til et veikryss der du har vikeplikt for kryssende trafikk. Det kommer èn bil kjørende og denne stopper du for. Har du da overholdt vikeplikten?»

Ja? Nei…? Tja…

De aller fleste som får dette spørsmålet svarer umiddelbart: «ja, selvsagt!?». Men fasiten er: Ikke nødvendigvis…

I dag skal vi se nærmere på betydningen av vikeplikt og hvordan man skal forholde seg til dette i trafikken. Grunnen til at jeg skriver om dette er at jeg daglig ser vikepliktbrudd der den som har vikeplikt stopper helt opp og slipper frem den det vikes for. Men hvordan er det egentlig mulig? For å finne ut av det må vi se nærmere på trafikkreglenes §7(Vikeplikt):

«Trafikant som det skal vikes for, må ikke hindres eller forstyrres. Den som har vikeplikt, skal tydelig vise dette ved i god tid å sette ned farten eller stanse»

Om vi ser nærmere på paragrafen over så står det «hindre» og «forstyrre». Hva er forskjellen? Om du hindrer en trafikant så blokkerer du (kjører foran) kjøretøyet slik at det blir vanskelig eller umulig for kjøretøyet å kjøre videre, og slik at den det skal vikes for må stoppe for deg. Om du forstyrrer så gjør du den du har vikeplikt for usikker på om du har tenkt til å stoppe ved å f.eks kjøre for fort inn mot situasjonen(f.eks et veikryss), bremse hardt(for sent) eller ved å kjøre utydelig. Og det er her vi finner fasiten på spørsmålet øverst i denne artikkelen:

Kommer man i for stor fart og/eller bremser for sent for en trafikant man har vikeplikt for, så har man faktisk brutt vikepliktregelen – selv om man stopper helt opp og ikke hindrer trafikanten.

Dagens oppfordring blir derfor å senke farten i god tid før en vikepliktsituasjon, slik at den du har vikeplikt for tidlig skjønner at du har tenkt til å stoppe! 🙂

 

God helg. Vi ses!

Hilsen Max-Teamet!

 

 

Advertisements

Winter is coming…

Hei folkens! Siden vi alle (nesten alle..) venter på neste sesong av Game Of Thrones, og siden vinteren er like rundt hjørnet, syntes vi et blogginnlegg med denne tittelen var treffende 👍😁

Vi har noen tips til deg for å kjøre trygt i tiden som kommer nå som snøen er like rundt hjørnet og det blir mørkere og mørkere ute. Mange av rådene har du hørt før, men det er alltid like viktig å holde kunnskapene oppdatert.

Råd til deg som kjører om høsten og vinteren:

1. Husk å sjekk vinterdekkene dine i god tid før snøen kommer. Minimumskrav til mønsterdybde på vinterdekk er 3mm, men du bør ikke kjøre med dekk som så vidt dekker minimumskravet.

2. Følg med på værmeldingen og skift dekk i god tid slik at du er forberedt. Det er ditt ansvar som fører å ha riktige dekk på bilen.

3. Husk at bildekk er ferskvare, siden gummien foreldes over tid. Kjører du med gamle dekk (5 år eller eldre) bør du vurdere å skifte de ut – selv om mønsterdybden dekker kravet.

4. Kjør ekstra rolig de første dagene med snø eller is. Det tar litt tid å venne seg til å kjøre på glatt føre etter mange måneder med tørr asfalt. Husk at bremselengden blir vesentlig lengre på snø- og isføre enn ved tørr asfalt.

5. Ved kjøring i mørket bør du bruke fjærnlys mest mulig. Husk at ikke alle fotgjengere bruker refleks og at de er vanskelige å oppdage – selv om du har fullt lys på bilen.

 

Til slutt vil vi oppfordre alle som er ute å går til å bruke refleks. Refleks er en billig forsikring og gjør deg synlig for de som kjører bil 👍😊

Kjør(og gå) vinteren forsiktig i møte! God helg!

 

Lyskryss – ute av drift?

Hei godtfolk!

I dag skal me sjå nærare på vikepliktsreglar i lyskryss. Korleis er eigentleg reglane i eit fungerende lyskryss? Og korleis skal du køyre om lyskrysset er ute av drift?

Vikepliktsreglar i fungerande lyskryss:

Det første som er viktig å skilje mellom er forskjellen på grøn lysande runding og grøn lysande pil i lyskryss.

Den grøne rundingen i lyskrysset seier at du har fri veg rett fram og i utgangspunktet ikkje har vikeplikt for nokon så lenge du køyrer rett fram. Den grøne lysande rundingen seier ikkje noko om kor du kan køyre og du kan difor svinge til høgre eller venstre i krysset så lenge ikkje skilting eller vegoppmerking forbyr dette – men då får du vikeplikt for fotgjengere på vegen du svinger inn på og for trafikk som du får på høgre side ved svinging til venstre(som i eit vanleg vegkryss ved svinging til venstre). Hugs at bilane frå høgre og venstre ikkje kan få grønt lys sidan grøn lysande runding betyr at det er klart for deg rett fram. Det er altså bilene som kjem i mot du kan få vikeplikt for om du skal krysse vegbanen deira.

Den grøne pila (som peker til høgre eller venstre) seier at du har fri veg gjennom krysset den vegen pila pekar. Du skal altså ikkje kunne få vikeplikt for andre bilar eller fotgjengere om du svinger den vegen pila pekar.

PS: Sjølv om du har grønt lys og retten på din side, bør du ALLTID se deg for. Hugs at fotgjengere og biler kan overse det raude lyset.

 

Vikepliktsreglar i lyskryss som er ute av drift:

Er lyskrysset ute av drift vil det blinke oransje eller ha ingen fungerande lys. Om dette er tilfelle så er vikepliktsreglene som i eit heilt vanleg vegkryss. Har du lagt merke til at mange lyskryss har eit vikepliktskilt på toppen av lysmasta? Dette skiltet vil gjelde når lyskrysset er ute av drift. Du får også som i eit vanleg vegkryss vikeplikt for fotgjengere i fotgjengerfelt. Står det ingen vikepliktskilt har du vikeplikt for trafikk frå høgre. Hugs også at om du er på forkøyrsveg og denne forkøyrsvegen fortsetter gjennom lyskrysset vil du ikkje få vikeplikt for andre køyrande. Trikken har du vikeplikt for som vanleg(du har vikeplikt for trikk sjølv om den kjem frå venstre side).

 

Køyr varsamt 🙂

Helsing Max-Teamet!

Kjører du trygt inn og ut av motorveg?

Hei bloggen 🙂

I dag skal vi se nærmere på hvordan en bør kjøre inn og ut av motorveg på en trygg og effektiv måte. Kjører du på en trygg måte når du skal inn eller ut av motorvegen, eller har du forbedringspotensiale? Les videre:

 

Å kunne kjøre riktig inn og ut av motorveg er svært viktig for å få ned antall ulykker, øke flyten i trafikken og for å skape minst mulig kø og irritasjon. Kvaliteten på en motorveg er god og derfor er fartsgrensen ofte 80km/t eller mer. En motorveg har alltid et eget akselerasjonfelt for de som skal kjøre inn på vegen (også kalt innkjøringsfelt eller fartsøkningsfelt), og dette feltet brukes for å komme seg opp i fart før en svinger inn på veien. Og det her her mange gjør feil, både når det gjelder valg av fart og hvordan man utnytter akselerasjonsfeltet på best mulig måte. Husk at trafikken som allerede er på motorvegen kjører i fartsgrensen. Det er derfor viktig at du som skal inn på motorvegen bruker akselerasjonsfeltet til å komme deg opp i samme fart som de som allerede er på veien, slik at du bare kan «gli inn» i lag med de andre bilene. Her slurver mange ved å kjøre for sakte, noe som fører til unødvendige konflikter og dårlig flyt.

Flere slurver også med utnytte lengden av akselerasjonsfeltet. Ikke sving inn på motorvegen for tidlig, men vent til du har passert den hvite veioppmerkingen mot slutten av feltet. Husk at bilene som er på motorvegen trenger tid til å se at du kommer og tilpasse sin kjøring for å kunne samarbeide med deg.

Her komme noen greie huskeregler ved inn- og utkjøring på motorveg:

 

Kjøre inn på motorveg: Bruk gasspedalen og kom deg opp i fart. Er motorvegen markert med skiltet «felt for fartsøkning»(se bildet i toppen av blogginnlegget) er det gjensidig vikeplikt(du har vikeplikt når du skal inn på vegen, men bilene som er på vegen har også vikeplikt for deg. Her må du samarbeide godt!). Tilpass farten slik at du kjører like raskt som de som allerede er inne på motorvegen. Ikke legg deg inn på motorvegen for tidlig – vent til du nærmer deg slutten av akselerasjonsfeltet og så fletter du med de andre bilene. Og til slutt: Sjekk blindsonen! Det kan gjemme seg en bil ved siden av deg!

 

Kjøre ut av motorveg: Sett blinklys på til høyre i god tid (5 sekunder med blinklys er en grei tommelfingerregel) og vent med å senke farten. Ved avkjøring av motorveg har du et eget bremsefelt og det er her du skal utføre nedbremsingen. Om du bremser før du har svingt deg av motorvegen hindrer du bilene bak deg. Sving rolig av motorvegen helt i starten av bremsefeltet og begynn nedbremsing når hele bilen er komt ut av motorvegen.

 

Ha en fin uke – kjør trygt!

Hilsen Max-teamet 🙂

En viktig oppfordring fra oss hos Max!

Fellesferien er over, folk er tilbake på jobb og skolene er i gang igjen. Hvordan skal man forholde seg til skolebarn og skoleungdom? Hva er viktig å tenke over når man kjører forbi skoleområde, når du skal parkere på skoleområde og kjøre ut av skoleområde?

Husk at barn ikke tenker på samme måte som voksne. Barn er mer impulsive og tenker mest på lek og lite på konsekvens. Det er derfor viktig å alltid senke farten ved passering av barn som oppholder seg på eller nær veien. Et eksempel på dette var når eg kjørte i et boligområde for en ukes tid siden. Fartsgrensen var 40km/t, veien var brei og sikten ganske god. Eg ser det ligger en rød fotball i grøften på venstre side av veien. Det går en gutt på fortauet på høyre siden av veien. Han går sakte fremover samtidig som han ser på mobilen. Eg senker farten og svinger meg noen meter unna fortauet for å skape litt avstand til gutten for å kunne klare å stoppe om han skulle komme ut i veien. Plutselig ser eg hodet til gutten snur seg ut mot veien der eg kjører. Men han ser ikke på meg. Han ser på fotballen. Uten forvarsel og uten å sjekke om det kommer biler løper han ut i veien bare få meter framfor bilen min, krysser veien og plukker opp fotballen. Eg klarer heldigvis å stoppe siden eg allerede hadde forberedt meg. Små detaljer som f.eks en fotball langs veien kan være viktige hint som forteller deg noe om hva som kan skje!

Her kommer noen tips til hva som er viktig å gjøre i forbindelse med skoleområder:

Kjøre forbi skoleområde: Ofte er fartsgrensen satt ned til 30km/t. Det er viktig å tenke over hva som er grunnen til at dette er fartsgrensen på det aktuelle stedet. Ofte er det 30km/t i forbindelse med vei der det er skole, barnehage eller aktivitetsområder i nærheten. Følg fartsgrensa og bruk øynene godt. Er fartsgrensen høyere enn 30km/t må du vurdere hvor fort det er forsvarlig å kjøre. Se ut til sidene og lag deg en plan om hva du skal gjøre om det kommer barn løpende. Alltid vær klar til å stoppe og vær klar over at det ikke er en selvfølge at fotgjengerne sjekker om det er klart før de går ut i veien.

Parkere på skoleområde: Kjør rolig inn på området og husk på at det kan komme barn ut mellom de parkerte bilene. Når du skal parkere så parkerer du selvsagt slik at du slipper å rygge når du skal kjøre videre!

Kjøre ut av skoleområde: Siden du allerede har parkert slik at du slipper å rygge, har du nå bedre sikt når du kjører ut av området. Husk at ved inn eller utkjøring fra skoleområde er det ofte fotgjengerfelt i kryssene. Det er også nesten alltid en eller flere busstopp i nærheten. Om du skal passere en parkert buss så husk på at det kan komme fotgjengere foran bussen!

 

Kjør trygt 🙂 Helsing oss hos Max Trafikkskole AS

KONKURRANSE!!!

Nå synes vi det er på tide med en skikkelig konkurranse, rett og slett fordi det er helg! 😀 Svar rett på spørsmålet nederst i dette innlegget, og du er med i trekningen av premien som har en verdi på 2070kr!

Premien inneholder:

1 stk trinnvurdering trinn 2 (kjøretime, verdi 690,-)

1 stk trinnvurdering trinn 3 (kjøretime, verdi 690,-)

1 stk kjøretime ut til NAF-banen i forbindelse med Sikkerhetskurs på øvingsbane (kjøretime, verdi 690,-)

Premien brukes hos oss når du tar føreropplæring på klasse B (bil). For å være med i konkurransen, skriver du svaret ditt i kommentarfeltet som omhandler denne konkurransen på facebook-siden vår: https://www.facebook.com/MaxTrafikk/

SPØRSMÅL: Hva var vårt tips nummer 2 i blogginnlegget 5 tips og råd til førerprøven?

Hint: Les innlegget lenger nede på bloggen 😉

Lykke til! Helsing Max-teamet!

 

 

 

Usikker på fartsgrensa?

God dag, folkens! Her kjem eit nytt innlegg du kan lese i helga 🙂

Har du nokon gong køyrt inn på ein veg og sett deg godt om, men ikkje funne skilt som seier noko om fartsgrensa? Har du dårleg syn, tenkjer du? Eller følg du ikkje godt nok med? Vel, det kan sjølvsagt vera årsaka, men ikkje nødvendigvis: mange vegar har nemleg ingen fartsgrenseskilt. Og kva er då fartsgrensa? Jo, la meg forklare…

I Noreg har me to fartsgrenser: 50km/t og 80km/t. Kjem du inn på ein veg utan fartsgrenseskilt, gjeld ei av desse. Men kva av dei? Her kjem forklaringa:

Tettbygde strøk: I områder med hus tett på vegen (tettbygd strøk) er fartsgrensa automatisk 50km/t om det ikkje står fartsgrenseskilt (forbudsskilt) ved vegen.

Utanfor tettbygde strøk: I områder der det er få eller ingen hus tett på vegen (utanfor tettbygd strøk) er fartsgrensa 80km/t om det ikkje står fartsgrenseskilt (forbudsskilt) ved vegen.

Du som bilførar må altså vurdere omgivelsane for å finne ut fartsgrensa. Og hugs, sjølv om fartsgrensa er f.eks 50km/t, betyr det nødvendigvis ikkje at dette er ein trygg og forsvarleg fart å køyre i. Det kan hende at 50km/t er for høg hastigheit i området, sjølv om dette er fartsgrensa. Det samme gjeld alle andre fartsgrenser.

Køyr varsamt i helga og vurder alltid kva fart som forsvarleg!

God helg. Helsing Max-teamet!

Starte med kjøretimer når man er 16 år, eller vente?

Bør man starte tidlig med kjøretimer eller vente til man nærmer seg 18? Vi vil presentere to alternativer for deg:

  1. Nils (17,5 år) starter trafikkopplæringen hos trafikkskole et halvt år før han kan ta førerprøven. Etter 6 måneder er han blitt dyktig, kjører selvstendig og klarer førerprøven. Videre kjører han bil alene i et år med kompiser som passasjerer.
  2. Leif (16 år) starter trafikkopplæringen hos trafikkskole når han fyller 16 år og har dermed god tid frem til han blir kan ta førerprøven. Dermed kan Leif spre kjøretimene utover månedene. Etter 6 måneder er han blitt dyktig og kjører selvstendig, men han kan ikke ta førerprøven fordi han ikke er gammel nok. I 1 år og 6 måneder må han kjøre med en ledsager over 25 år. Siden han er blitt en flink sjåfør er det mange som tør å kjøre med han. Dermed kjører han mange, mange mil med ledsager frem til han blir 18 år og kan ta førerprøven.

Når Nils og Leif er 18 år, hvem av de er mest sannsynlig den tryggeste og mest erfarne sjåføren? Det må jo være Leif. Han har hatt mye mer tid til å øvelseskjøre privat og hos trafikkskole, og dermed sitter han igjen med mange flere opplevelser i trafikken i lag med en ledsager og har dermed mer erfaring. Og så kommer det økonomiske spørsmålet, som også selvsagt er viktig siden et sertifikat koster penger: Hvem har brukt minst penger på kjøretimer? Mest sannsynlig også Leif. Siden Leif startet med kjøretimer når han var 16 år, kunne han spre timene ut over året. I mellom kjøretimene har han fått lekse fra trafikklæreren sin og kunnet øvet mye hjemme. Dermed har Leif lært mye av det han må kunne ved å  øvelseskjøre privat, og brukt kjøretimene til å finpusse og fått flere hjemmelekser.

Vår anbefaling er å starte med kjøretimer når man er 16 år og så spre timene ut over månedene til man blir 18 og kan ta oppkjøring. Da sitter man igjen med mange timer bak rattet og mange erfaringer, og du eller din sønn/datter er blitt trygge sjåfører!

Ha en fin helg. Hilsen Max-Teamet! 🙂

Hei du, pappa & mamma!

Skal datteren eller sønnen din snart ha sin første kjøretime? Bli med i baksetet på første timen med trafikklæreren! Vi hos Max Trafikkskole ønsker deg hjertelig velkommen og svarer på det du måtte lure på! Det er mange gode grunner til å være med på èn eller flere kjøretimer. Her kommer noen av de:

  • Du får mye god informasjon som både du som foreldre og din datter/sønn må vite om. Dette gjelder blant annet øvelseskjøring, hva en elev hos en trafikkskole skal lære og gjennomføre før førerprøven og hvilke krav som stilles for å få et førerkort.
  • Du får mange gode tips til hva som er viktig å passe på og gjøre/ikke gjøre ved øvelseskjøring.
  • Du får se trafikklæreren jobbe og din sønn/datter i aksjon. Her vil du kunne plukke opp mange tips og triks som du kanskje ikke har tenkt over fra før.
  • Om du og din sønn/datter samarbeider godt i lag med hverandre og trafikklæreren, blir veien mot førerkortet lettere.
  • Det vil bli lettere og tryggere for deg som forelder å øvelseskjøre med dine barn, fordi du vil få gode tips underveis i kjøretimen.

Vi ønsker alle velkommen til oss hos Max Trafikkskole 🙂 Vi ses!

To blink, or not to blink…

…that is the question!

I dag skal vi se nærmere på et «hot tema» – nemlig blinklys i rundkjøringer. Og vi skal fokusere på spørsmålet vi oftest får: skal jeg blinke om jeg skal til venstre i en rundkjøring?

Det er store forskjeller på hvordan folk bruker blinklys i rundkjøringer. Noen få bruker ikke blinklys i det hele tatt, bare noen blinker når de skal til venstre, og de fleste blinker når de skal til høyre. Har du tenkt over hvordan du bruker blinklys i rundkjøringer og om din måte er korrekt? Ja? Nei? Usikker? Etter å ha lest dette innlegget er vi sikker på at du blir mer bevisst på problemstillingen.

Vi skal gi deg fasiten på hva som er rett tegnbruk i forhold til trafikkreglene og i forhold til hva som gir best mulig samhandling med andre trafikanter.

Vi starter med trafikkreglene: Det finnes ingen. Det er helt sant. Det finnes ingen konkrete regler som omhandler bruk av tegn før, i og etter rundkjøringer. Rundkjøringer er faktisk ikke nevnt en eneste gang i trafikkreglene. Grunnen til dette er at en rundkjøring egentlig er et helt vanlig vegkryss – den eneste forskjellen er at rundkjøringer har en runding i midten og påbudskilt som viser at du må kjøre i en bestemt retning. Men leter vi etter ordet «vegkryss» i trafikkreglene finner vi mange regler. Og her kommer den vi skal snakke om i dag, som også gjelder rundkjøringer:

Trafikkreglenes §14 : Ved svinging eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.

Se for deg et helt vanlig vegkryss med fire armer. Du kommer kjørende og det er en del trafikk bak deg og til sidene. Du skal til venstre i vegkrysset:

away-1522905_1920

I situasjonen beskrevet over, vil du da bruke blinklys om du skal svinge til venstre? Om du nikker nå, har du selvsagt helt rett. Å blinke til venstre i situasjonen vi akkurat tittet på vil gi god informasjon til trafikantene bak deg og de som er i eller på vei mot vegkrysset om at du snart skal svinge. Vi skal se på det samme bildet èn gang til, men nå har jeg lekt meg litt i photoshop og lagt til en runding midt i vegkrysset:

212421421

Vi ser for oss samme situasjon der du skal svinge til venstre i vegkrysset, som nå er blitt en rundkjøring (PS: Alle rundkjøringer er markert med påbudskilt. Legg merke til at det mangler på bildet over. Dette er gjort for å bedre illustrere forskjellen på et vegkryss og en rundkjøring)

Hvordan vil du bruke blinklyset nå? Blinke til venstre før rundkjøringen eller ikke? Ja selvsagt blinker du til venstre! Siden trafikkreglene sier at du skal bruke tegn om du skal svinge, gjelder dette også rundkjøringer. Ved å bruke blinklyset får du og de andre trafikantene flere fordeler:

  1. Ved å blinke til venstre før en rundkjøring gir du tydelig beskjed til trafikantene bak deg om at du skal til venstre. Dette kan de kjørende bak deg bruke til å planlegge sin kjøring i forhold til din. Siden du skal til venstre vet de bak deg at du må redusere farten ekstra mye for å klare svingen rundt «øyen» i midten av rundkjøringen. De vet også at du vil plassere bilen din til venstre, og denne informasjonen kan de bruke til planlegge sin videre kjøring.
  2. Bilene som er på vei inn i rundkjøringen fra høyre, rett frem eller fra venstre vet også ved å se på blinklyset ditt at du skal ut den siste veien i rundkjøringen. Om du er først inn i rundkjøringen får de andre bilene vikeplikt for deg, og siden du har blinklys på til venstre øker du sjansen for at trafikantene forstår hvor du skal og videre stopper for deg.
  3. Du øker trafikkflyten i rundkjøringene ved å blinke til venstre ved svinging til venstre. Ved å bruke tegn tidlig blir det lettere for trafikantene som skal inn i rundkjøringen å vurdere når det er klart.

For å gi best mulig samhandling og for å unngå ulykker i rundkjøringer er riktig bruk av blinklys slik:

Du skal til høyre i rundkjøring: Sett på blinklys til høyre i god tid før rundkjøringen. Behold blinklys på til du har kjørt ut av rundkjøringen.

Du skal rett frem i rundkjøring: Ingen blinklys før du er midt på siste vei før veien du skal svinge ut. Blink da til høyre. Behold blinklys på til du har kjørt ut av rundkjøringen.

Du skal til venstre i rundkjøring: Sett på blinklys til venstre i god tid før rundkjøringen. Behold blinklys på til du er midt på siste vei før veien du skal svinge ut. Blink så til høyre. Behold blinklys på til du har kjørt ut av rundkjøringen.

 

Ha en fin helg 🙂

Hilsen Max-Teamet!